Top distributor výrobce Secons. Můžete se

Back to Top

Odeslat snapshot

Proč snapshot potřebujeme?
V některých případech, např. při nesprávně identifikované řídící jednotce je nutné vytvořit její snapshot. Snapshot je inteligentní scan řídící jednotky, jehož výsledkem je soubor o zanedbatelné velikosti. Tento soubor je nutné odeslat technické podpoře. V nejbližším termínu budou získaná data zapracována do aktualizace programu. Ve všech systémech se snapshot pořizuje stejným způsobem. Více informací naleznete na stránkách naší technické podpory wiki.autodiagnostik.cz.

Snapshot můžete odeslat přímo ze stránky odeslat snapshot